Fra 1.august blir det endringer i geografisk inndeling av ruter og en del abonnenter vil oppleve å få et annet rutenummer enn tidligere. For noen vil også selve hentedagen bli endret. Av praktiske årsaker vil tømmekalenderen for 2017-2018 bli delt ut samtidig som de nye rutene tas i bruk.

Vi anbefaler at dere lar avfallsbeholderne stå framme fra 1.august og til første tømming er foretatt og ny tømmekalender er distribuert, så fremt det er mulig. Vi minner om at appen Min renovasjon kan benyttes av abonnenter i Gjøvik og Østre Toten. Abonnenter i Søndre Land, Nordre Land og Vestre Toten vil få tilgang til tømmekalenderen på app i løpet av høsten.

Abonnenter i Gjøvik, som tidligere har hatt 6 ukers frekvens på innhenting av plastemballasje, vil fra 1.august få innhenting hver 4.uke.
Abonnenter i Søndre Land som har fritidsdunk vil få innhenting hver 4.uke, som øvrige abonnenter.