Fra 1.august opphørte ordningen med at renovatør samler inn farlig avfall fra de røde boksene. Dette går nå over til å bli en bringeordning hvor abonnenten selv må ta med seg farlig avfall til miljøstasjonen. Vi setter derfor farlig avfall i fokus, i første omgang ved Kraby, Prøven og Dalborgmarka i september. Åpningtiden blir noe utvidet og våre fagarbeidere innen farlig avfall vil være til stede for å veilede kundene.

Fagdager farlig avfall:
Kraby miljøstasjon tirsdag 12.september. Åpningstid: 13.00 - 20.00
Prøven miljøstasjon onsdag 13.september. Åpningstid: 13.00 - 20.00
Dalborgmarka miljøstasjon tirsdag 19.september. Åpningstid: 07.00 - 19.00