Levering på miljøstasjonene

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 70,- inkl. mva.

Type avfall Pris ink mva
Farlig avfall (Spesialavfall) Gratis inntil 1000 kg/husstand
Rene fraksjoner Gratis
Isopor, EPS emballasje (hvit) Gratis
EE-Avfall Gratis
Hageavfall Gratis
Restavfall sekk Kr 70,-/sekk
Restavfall løst Kr 700,-/m3
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka) Kr 350,- for 0,5 m3 / Kr 700,- for 1 m3
Isolasjon sekk Kr 35,-/sekk  (Minstepris 70,-)
Isolasjon løst Kr 350,-/m3 
Rene masser Kr 500,-/m3 
Bildekk Kr 50,-/stk (Minstepris 70,-)
Sofa Kr 70,-/sete
Stol Kr 70,-/stk
Fjærmadrass, enkel Kr 140,-/stk

 

Levering i Dalborgmarka Miljøpark

Type avfall Pris ink mva
Asbest/Eternitt Gratis

 

Salg av:

Produkt Pris inkl. mva
Sprøyteboks 3 liter          Kr 155,-/stk                           
Sprøyteboks 25 liter Kr 257,-/stk
Hageavfallssekk Kr 40,-/stk
Hage-mix (jord), kun Dalborgmarka Ikke for salg i år
Hagekompost, kun Dalborgmarka Ikke for salg i år