Søppeldynger Apex Regional

Apex ligger rett nord for Los Angeles i California, og eies og drives av Republic Services. Dette er USAs nest største selskap på resirkulering og håndtering av søppel. De startet i 1998 i Phoenix, Arizona, der hovedkontorene ligger den dag i dag. Per i dag sysselsetter de over 35 000 mennesker.

Historien til Republic Services kan dateres tilbake til 1981, da selskapet ble etablert som et avfallsfirma ved navn Republic Industries. I 1995 begynte selskapet å kjøpe opp bilutleiefirmaer og bilfirmaer, hvorav de i 1998 endret navn til Republic Services. Selskapet er registrert på børsen i New York, og har en milliardomsetning.

Republic Services

 

  1. Driver 195 aktive søppelfyllinger i USA
  2. Den største er på 890 hektar og ligger i Apex, California

Republic Services har 195 aktive søppelfyllinger i hele USA, og har også ansvaret for ytterligere 124 stengte søppelfyllinger. I tillegg har selskapet 90 sentre for resirkulering, og prosesserer her over seks millioner tonn med resirkulerbart søppel per år. 77 % av alt resirkulert avfall består av papp, avispapir og andre typer papir.

Ved disse fasilitetene resirkuleres også aluminium, glass og andre materialer for gjenvinning. I samarbeid med Lab USA driver de også gjenvinning av metall fra aske etter forbrenning. Her brukes avansert system for å skille metallet fra aske som leveres på fyllingene. Over 46 000 tonn jern blir gjenvunnet, og 43 000 tonn metall.

Miljøvennlig gjenvinning av jern

Ifølge American Iron and Steel Institute, er gjenvinning av jern fra aske mer miljøvennlig enn utvinning fra naturlige kilder. Dette fordi det bruker 20 % mindre energi på gjenvinning fra aske. Også gjenvinning av kobber er mer miljøvennlig, da energiforbruket er 60 % lavere enn ved naturlig utvinning fra kobbergruver.

 

  • Jern fra aske er mer miljøvennlig
  • Gjenvinning av kobber er gunstigere enn utvinning fra gruve

Søppelfyllinger er ikke lenger bare søppelfyllinger. Verden over blir det mer og mer vanlig å sortere søppel, og resirkulere det som kan gjenvinnes. Det finnes nesten ikke grenser for hva som kan resirkuleres. Et eksempel på det er Republic Services’ samarbeid med Alabama Coastal Foundation, hvorav de i 2017 lanserte et innsamlingsprogram av østersskjell fra restauranter.

Prosjektet ble finansiert i en to-års periode av National Fish and Wildlife Foundation. Formålet var å danne bærekraftige østershabitat og informere om viktigheten av skjellresirkulering. På litt over ni måneder samlet ACF inn 40 000 kvadratmeter med skjell, som ble resirkulert tilbake til Mexico-golfen for å skape habitat for baby-østers, reker og krabber.

Solen som energikilde

 

  • Republic Services satser på solenergi
  • Med 80 megawatt kan de gi strøm nok til 208 000 hjem

I 2017 investerte selskapet 290 millioner kroner på solenergi ved noen av sine søppelfyllinger og andre steder. Republic Services har bygget, investert og drifter over 236 000 solpaneler ved 19 generatorfasiliteter i USA, med en total kapasitet på 80 megawatt. Dette er nok til å gi strøm til 208 000 hjem.

Republic Services og Soltage satte i 2017 i gang et 13,5 megawatt solenergi-prosjekt i Massachusetts. Dette omfattet 41 000 solpaneler for totalt 1 900 lokale husholdninger. Slik reduserte de karbonutslipp med over 14 000 tonn. Flere slike prosjekter har de satt ut i live, blant annet i Brunswick i New Jersey.

 

  • Redusert karbonutslipp med solenergi
  • Solenergi gir strøm til et tusentalls husstander

Selskapet fortsetter å satse på miljøvennlige løsninger når det gjelder energi og gjenvinning, og Apex i California er bare en av søppelfyllingene som gir gode resultater. Vedrørende solenergi, bruker de sine egne gamle fyllinger som generatorplass. Eksempelvis vil strømtilførsel fra solenergi til 1360 hjem, ha samme effekt som om 2 700 biler ble fjernet fra veien.