Gjenvinning i Nevada

Nevada lovfestet i 1991 et mål om å gjenvinne 25 % av avfallet sitt. Det står i sterk kontrast til EUs mål om å gjenvinne 90 % av alt avfall innen 2030. Det er vanskelig å skjønne at Nevada etter 29 år enda ikke har satt et høyere mål.

Forklaringen er enkel. Til tross for at den nasjonale standarden for USA lever opp til dette målet, så har Nevada ennå ikke klart å nå målet om 25 %. Vi skal nå se nærmere på hvilke problemer Nevada står ovenfor og hva som blir gjort for å få gjenvinningsprosenten opp.

Hvorfor sliter Nevada med å nå 25 % og hva kan gjøres for å nå dette målet?

 

  1. Nevada står ovenfor fire hovedutfordringer når det kommer til det å øke gjenvinningsprosenten
  2. Det finnes flere løsninger på disse utfordringene

Hvorfor sliter Nevada med å nå målet? Det er fire hovedgrunner til dette. For det første er det en mangel på materialer som kan gjenvinnes. Et annet problem er markedsvolatilitet. Nevada sliter også med høy forurensning av gjenvinnbare materialer. Manglende kunnskap hos innbyggerne er også et stort problem.

En rapport fra Nevada Department of Conservation and Natural Resources, skisserer løsninger på alle disse problemene. Nevada kan forbedre tilgjengeligheten til gjenvinnbare materialer, få ned forurensningen av gjenvinnbare materialer, forbedre innenriksmarkedet for gjenvinning og gi befolkningen mer informasjon om gjenvinning og hvordan de skal sortere avfallet.

Gjenvinning i Las Vegas, Nevada som eksempel

En statlig rapport fra 2019 viser at selv om Las Vegas har blitt priset for sin innsats innen gjenvinning, så ligger de under den nasjonale standarden. Byen har en gjenvinningsprosent på 20 %, 10 % lavere enn Nevadas hovedstad Carson Reno og langt fra den nasjonale standarden på 35 %.

 

  • Las Vegas ligger etter resten av USA når det gjelder gjenvinning.
  • Byen står ovenfor en rekke utfordringer når det gjelder å øke gjenvinning.

Et stort problem er at det største renovasjonsselskapet i byen kun garanterer gjenvinningstjenester til eneboliger. Det betyr at boligblokker og kontorer står uten søppeldunker dersom ikke tomteeieren order med dette. Kostnader er også et problem. Det koster renovasjonsselskapet bortimot 75 % mer å gjenvinne enn å sende avfallet til søppelfyllingen.

Det er lite sannsynlig at kostnadene med gjenvinning vil gå ned. Kina, som tidligere har tatt imot USAs avfall til gjenvinning, er misfornøyd med materialet de får. Det er for forurenset. Kina har uttalt at de ikke lenger vil ta imot avfallet dersom USA ikke skjerper seg.

Fremtiden for gjenvinning i Nevada

 

  • Felles dunker for ulike typer gjenvinnbart materiale
  • Finansielle incentiver for å oppfordre til gjenvinning

Flere kommuner i Nevada har iverksatt det som blir referert til som «single-stream recycling» hvor alle ulike typer gjenvinnbart materiale puttes i en dunk. Dette gjør gjenvinning mye enklere for innbyggerne. Det er også mer kostnadseffektivt for renovasjonsselskapene, da det får ned tiden brukt på å samle inn søppel.

Nevada ønsker å fokusere mer på finansielle incentiver for å få folk til å gjenvinne. Nevada System of Higher Education (NHSE) har i motsetning til andre statlige byråer, fått lov til å beholde inntektene de har på gjenvinning. Dette har resultert i at NHSE har økt sin gjenvinningskapasitet.

 

  • Innlevering av elektronisk avfall bidrar til at mindre søppel havner på søppelfyllingene
  • Dunker gjør det lettere å levere inn avfall til gjenvinning

Innbyggerne i Nevada har etterspurt muligheter til å kvitte seg med elektronikkavfall som TV-skjermer. Dette har resultert i innsamlingsarrangementer for å samle inn elektronisk avfall. Dette bidrar til at elektronisk avfall ikke ender opp på søppeldyngene. Dessverre blir kunder ofte belastet for å gjenvinne TV-er og annet elektronisk avfall.