Gjenvinning på Macau

En innbygger i Macau produserer hele 2,16 kg avfall hver dag. Noe som er høyt sammenlignet med f.eks. en innbygger i Beijing som produserer 1,17 kg per dag. Gjenvinningspolitikken i Macau har vært mye dårligere enn i andre land og byer. I 2018 gjenvant Macau bare 22,1 % av avfallet sitt

De senere årene har noe begynt å skje. Det et stadig økende fokus på gjenvinning og et forbud mot 24 typer giftig plast trådde i kraft i 2017. Ettersom Macau er et lite geografisk område, har det blitt fokusert på brenning av avfall fremfor andre typer avfallshåndtering. Byen har mangel på gjenvinningsanlegg.

Innbyggernes holdning til gjenvinning

 

  1. Innbyggerne støtter opp om gjenvinningstiltakene
  2. De fleste er fornøyd med det nåværende gjenvinningssystemet, men mener mer kan gjøres

En studie brukte et spørreskjema for å lære mer om innbyggernes holdninger til gjenvinning. Den viste at 95,7 % av innbyggerne var villige til å sortere avfall i hjemmet dersom staten påla dem det. Hele 97,9 % mente at avfallssortering var nødvendig for å sikre en bærekraftig håndtering av fast avfall.

50 % av de spurte mente at det å øke folks miljøbevissthet var den beste måten å øke gjenvinning på. Undersøkelsen viste at selv om så mye som 92,4 % var fornøyd med dagens gjenvinningssystem, mente mange at staten burde sette i gang flere tiltak for å forbedre håndteringen av fast avfall.

Tiltak for gjenvinning

Direktøren for Environmental Protection Bureau, Raymond Tai Vai, uttalte i 2019 at han hadde planer om å sette ut automater hvor du kan levere plastflasker. Disse plastflaskene vil bli sendt til Thailand for gjenvinning. Hver gang du putter flasker på maskinen får du poeng. Når du har samlet opp nok poeng får du en premie.

 

  • Det vil bli satt opp maskiner hvor du kan levere flasker til gjenvinning
  • Du blir belønnet når du leverer flasker til gjenvinning

Utdanningssenteret for gjenvinning i Macau har installert en GG300 kompostmaskin for matavfall på eiendommen sin. De samler inn matavfall fra alle skolene i nærheten. Avfallet blir plassert i maskinen og på bare 24 timer er det redusert til kompost. Komposten blir dehydrert og gjort om til pellets, som blir gitt til barnas foreldre til bruk i hagen.

Restauranter og fastfood-kjeder i Macau blir stadig mer opptatt av gjenvinning og har satt i gang ulike tiltak for å gjøre sitt. En fastfood-kjede har sluttet å bruke plastikk-sugerør, og bruker nå kun sugerør av papir. En annen stor kjede er i ferd med å erstatte plastflasker med kopper laget av biologisk nedbrytbart papir.

Gjenvinning av teknologi

 

  • Macau var i 2017 en del av prøveprosjekt for gjenvinning av teknologi
  • Det ble samlet inn blant annet mobiltelefoner

I 2017 ble Environmental Protection Bureaus prøveprosjekt for gjenvinning av elektronikk introdusert i Macau. Det ble antatt at det ville bli samlet inn 50 000 enheter og 7 000 tonn materiale i løpet av prosjektet, som til å begynne var ment å vare i ett år. En håpte imidlertid at det skulle føre til et langtids gjenvinningsprosjekt.

Prosjektet satte søkelys på gjenvinning av blant annet TV-er, mobiltelefoner, skannere og printere. De enhetene som var i god stand, ble donert til veldedige organisasjoner. Resten av enhetene ble demontert. Deretter ble brukbare deler sendt til det lokale bruktmarkedet eller til forbrenningsanlegget hvor det så ble plukket ut komponenter til gjenbruk.

 

  • Prøveprosjektet resulterte i et permanent gjenvinningsprogram
  • Flere typer elektronikk kan nå leveres inn til gjenvinning

Etter bare tre måneder viste prosjektet seg å være fruktbart. Prosjektet resulterte i at regjeringen iverksatte et gjenvinningsprogram for flere typer elektronikk og elektroniske enheter den 1. januar 2020. Nå kan innbyggerne også levere inn blant annet gamle støvsugere og vaskemaskiner til gjenvinning. Dette er definitivt et steg i riktig retning for Macau.