Laogang søppeldynger

Laogang søppelfylling i den kinesiske byen Shanghai behandler daglig rundt 10 000 tonn med avfall. Dette er halvparten av hele byens søppel, ifølge myndighetene i Shanghai. I hele Kina produseres det årlig hele 189 000 000 tonn med solid søppel og avfall, viser offentlige tall fra World Bank datert 2012.

Det er det franske selskapet Veolia som eier og driver søppeldyngen i Shanghai. De satser mye på miljøet og kunne i en rapport fra 2014 melde at metanutslippene fra søppelfyllingen var redusert med 25 800 tonn, samt at de hadde klart å redusere utslippene av CO2 med hele 542 000 tonn.

Laogang søppeldynger

 

  1. Både metan- og CO2-utslippene er redusert ved Laogang
  2. Laogang behandler halvparten av byens avfall

Ved Laogang har de tatt i bruk Veolia-løsningen, som består av gjenvinning av gass fra søppel. Denne gassen brukes til å frembringe strøm fra metan, og slik redusere drivhuseffektene og unngå karbonutslipp. Selskapet leverer også behandlingsmetoder for biprodukter av søppel for å redusere miljøpåkjenningen. Dette prosjektet er det største av sitt slag i Asia.

Prosjektet ble registrert av FN i 2012 som en Ren Utviklingsmekanisme. Veolia utarbeidet, bygget og står for den daglige driften ved Laogangs Fase IV Søppel Gass-til-Energi-prosjekt. Fyllingen er Kinas største når det gjelder kapasitet og daglig håndtering av søppel og avfall. De har et forbehandlings-system for å trekke ut biogass, som blir omgjort til strøm.

Biogass til strøm

Søppelfyllingens elleve generatorer produserer om lag 100 000 MWt med grønn energi hvert år, noe som tilsvarer energiforbruket til rundt 100 000 husholdninger. Generatorene omgjør biogassen til strøm. Dette reduserer betraktelig det ordinære strømforbruket i lokalbebyggelsen i byen, som igjen har en innvirkning på global oppvarming, den såkalte drivhuseffekten, og miljøet generelt.

 

  • Med biogass fra søppelfyllingen forsynes 100 000 boliger med strøm
  • Prosjektet biogass-til-strøm ble registrert av FN i 2012

Fase IV ved Laogang søppelfylling ligger i Pudong i Shanghai på et landområde som strekker seg ut mot Øst-Kinahavet. Fyllingen er 4,2 kilometer i lengde og 800 meter i bredde, og har et totalt areal på 361 hektar. Kapasiteten på søppelfyllingen er 80 millioner kubikkmeter med en forventet levetid på 45 år.

Fase IV er nøkkelprosjektet til Shanghais offentlige avfallsprogram, og en av byens miljøprosjekter støttet av World Bank. Veolia startet prosjektet i samarbeid med internasjonale aktører, og dannet et joint venture-selskap kalt «Shanghai Laogang Municipal Solid Waste Treatment Co., Ltd». Selskapet har ansvaret for investering, design, bygging, drift og vedlikehold av søppelfyllingen, med en 20-års kontrakt.

Fakta om Laogang søppelfylling

 

  • Søppelfyllingen drives av Veolia
  • Laogang søppelfylling strekker seg ut mot Øst-Kinahavet

I 2019 åpnet søppelfyllingens andre fase kalt Laogang Renewable Resource Recycling Center. Denne delen har åtte ovner, som tillater håndtering av 6 000 tonn søppel per dag. Totalt kan senteret brenne 3 millioner søppel hvert år, noe som tilsvarer en tredjedel av det årlige søppelforbruket i Shanghais husstander. Dette er det største søppelforbrenningsanlegget i hele verden.

Søppelforbrenningsanlegget kan generere 1,5 milliarder kilowattimer med strøm. 80 % av arbeidet utføres med maskiner. I kontrollrommet overvåkes alle prosesser og data i forbindelse med søppelforbrenning. Ikke bare vil brenningen danne energi, men også slagg fra brenningen resirkuleres til byggematerialer. På anlegget finnes et museum, der publikum kan lære mer om resirkulering og søppelsortering.

 

  • Laogang kan produsere 1,5 kilowattimer med strøm
  • Åtte ovner sørger for brenning av 6 000 tonn søppel per dag

Laogang er en av Asias og verdens største søppelfyllingen. Den ligger i Shanghai, og brer seg ut mot Øst-Kinahavet. Her både resirkuleres og brennes søppel for å lage byggematerialer og strøm. Alt foregår maskinelt, og styres fra et kontrollrom for full oversikt. Med sine miljøvennlige satsinger, har de redusert farlige utslipp betraktelig.