Malagrotta søppeldynger

Fram til den ble stengt i 2013 av EU, ble søppeldyngen Malagrotta ansett for å være den største i Europa. Dessverre hadde en ikke en plan for hva som skulle erstatte den, og nå syv år senere finnes det flere som taler for å åpne den på nytt.

I de senere år har en rekke søppeldynger i tillegg til Malagrotta blitt stengt i Roma. Det er likevel ikke opprettet noen nye. Roma har vært avhengig av å sende avfallet sitt utenlands, noe som både er dyrt og lite miljøvennlig. Roma trenger desperat en løsning for avfallsproblemet sitt.

Malagrottas historie

 

  1. 30 år som Romas søppelfylling
  2. Nedleggelse og snakk om gjenåpning

Malagrotta har en lang historie som søppeldynge. Den fungerte som samlingsplass for Romas avfall fra 1977 til 2013. På 1990-tallet begynte diskusjonene om søppelfyllingen og konfliktene var mange. Et problem var forekomsten av giftig avfall, et annet at den var lett tilgjengelig for folk som plukket søppel.

Konflikten kom til en ende i 2013. Malagrotta-søppelfyllingen ble da stengt av EU fordi den ikke møtte unionens standard. Etter dette har Roma slitt med mangelen på søppelfyllinger. Dette har resultert i at bare syv år etter Malagrotta ble stengt, snakkes det om å gjenåpne den.

Gjenåpning av Malagrotta og «nye» Malagrotta

Politikeren Manilo Cerroni ønsker en gjenåpning av Malagrotta. Presidenten for AMA, det offentlige selskapet som håndterer avfallet i Roma, er også åpen for en gjenåpning. De møtes med sterk kritikk av dem som mener at dette kun er en kortvarig løsning på det nå akutte søppelproblemet.

 

  • Gjenåpning – kun en kortsiktig løsning
  • En ny søppelfylling nær flyplassen Fiumicino

Selv om en gjenåpning av Malagrotta vil løse det akutte problemet med søppelet, er det ingen langsiktig løsning. I stedet for å satse på en langsiktig løsning, med effektiv ressursbruk og fokus på miljø, fokuseres det bare på en kortvarig løsning, et sted å kvitte seg med Romas avfall.

Et av de siste forslagene som har blitt lagt fram for å løse problemet, er å opprette en ny søppelfylling nær Romas største flyplass, Fiumicino. Dette er like ved der søppelfyllingen Malagrotta tidligere lå. Dette har vakt store protester blant de lokale, som ønsker nyutvikling i dette området.

Ødeleggelsen av Malagrotta

 

  • Funger fortsatt som søppeldynge
  • Området har aldri klart å reise seg igjen

Da Malagrotta ble nedlagt som søppeldynge, ønsket en å sette i gang med nyutvikling i området. Dette skjedde ikke. Stedet domineres fortsatt av avfall i form av bildekk, døde palmer, forlatte biler og aske. Det renner en svart elv av vann gjennom området i nærheten av den gamle fyllingen.

Fyllingen anses å ha hatt katastrofale følger for området den lå i, og det har aldri klart å komme seg på beina igjen etter at fyllingen ble stengt. Det jobbes med å sette i gang en undersøkelse av hvordan søppeldyngen påvirket helsen til menneskene som bodde i nærheten av den.

 

  • Frustrerte turister og lokale i Romas søppelfylte gater
  • Dyr som smittespredere

Sommeren 2019 ble myndighetene i Roma møtt med frustrasjon, fra turister så vel som lokale, over alt bosset som oversvømte byens gater. Leger mente at søppelet utgjorde en helsemessig trussel, blant annet gjennom dyr som rotet i søppelet. Vil en se en gjentakelse av dette sommeren 2020? Bare tiden vil vise.