Sudokwon søppeldynger

Sudokwon har fungert som søppelplass for Seoul og dets nærliggende områder helt siden 1992. Den består av et landområde på 20 millioner m². Dette gjør den til en av de aller største søppeldyngene i verden. I 2013 kom det gjennomsnittlig 13 000 tonn med avfall til søppelfyllingen hver eneste dag.

Den bestod opprinnelig av fire søppelfyllinger, men en av dem ble lagt ned i 2000. Den funger nå som en miljøvennlig park, referert til som Dream Park. Den andre delen som fungerer som søppeldynge blir drevet på en svært miljøvennlig måte og er et særdeles godt eksempel for resten av verden.

Sudokwons miljøvennlige søppelplass

 

  1. Målsetting om å minimere forurensning.
  2. En ønsker å skape et bedre miljø før innbyggerne.

Målsettingen til søppelfyllingen Sudokwon er å minimere effektene av forurensning fra søppelfyllinger. Det blir jobbet for å skape en så sanitær søppeldynge som overhodet mulig blant annet ved å redusere lukt og støv, noe som skaper et bedre miljø. Det blir også satt søkelys på å gjøre flere fremsteg innen deponeringsteknologi.

Søppelfyllingen har vært en stor suksess. Den har lyktes i å redusere de negative konsekvensene som søppelfyllinger har på nærmiljøet. Dette har skapt et mye bedre miljø for innbyggerne i nærheten av dyngen. De enorme fremskrittene denne søppeldyngen har tatt, blir lovpriset verden over. En ønsker å etablere lignende søppeldynger i de nærliggende regionene.

Hvordan er prosessen på Sudokwon-søppelfyllingen?

Først blir søppelet samlet inn og transportert til fyllingen. Søppelbilen kjører så inn på en veibrygge som veier bilen med innholdet. Deretter laster den av avfallet og så blir bilen vasket før den kjører ut igjen. Så blir det lagt jord på søppelet og det spres utover og blir trykt ned.

 

  • Jorddekkingen er et av de viktigste tiltakene som gjøres på Sudokwon søppelfyllingen.
  • Lastebiler kommer med frakten.

Jorddekking er en sentral del av den daglige prosessen på Sudokwon. Det å dekke til med jord minimerer miljøpåvirkningen betraktelig. Når alt avfallet har blitt levert for dagen, legges det 15–20 cm med jord over avfallet. Dersom det ikke blir levert avfall til fyllingen på syv dager, legges det 30 cm med jord over søppelet.

Når et område av søppelplassen har nådd sin fulle kapasitet, blir det permanent dekket med et lag av matjord etterfulgt av dreneringslag, sperresjikt, separasjonslag og til slutt et gassdreneringslag. Dette hindrer spredningen av gass fra dyngen og reduser forekomsten av sigevann som et resultat av regnvanns-infiltrasjon når deponiet er blitt stengt.

Sudokwons drømmepark

 

  • Drømmepark etablert på fire tidligere søppeldynger
  • Et rikt tilbud av aktiviteter

Sudokwons drømmepark, Dream Park, tok hele fire år å bygge. Den er etablert på fire tidligere søppeldynger og inkluderer et supportsenter hvor besøkende kan få informasjon. Den er nå den største miljøvennlige parken i Korea og den har som mål å beskytte dyrelivet og tilby sine besøkende ulike aktiviteter og praktisk læring.

På den første tidligere søppelplassen tilbys besøkende en rekke aktiviteter. Du finner blant annet en stor golfbane, idrettshall, observasjonspark, ladestasjon og parkeringsplass. Du kan også delta på et kurs om trekking. På den andre tidligere søppelplassen finner du et arboret, botanisk hage og en blomsterhage som går under navnet «den aromatiske hagen».

 

  • Miljøsenter for gjenvinning
  • Det er planer om å bygge en ornitologisk park

På den tredje tidligere søppeldyngen finner du miljøsenteret, hvor du kan lære alt om gjenvinning. Det består av avfallressurs-byen, fornybar energi-byen og et kulturkompleks for miljø. Den fjerde tidligere søppeldyngen står ennå tom. Der skal det bygges et kompleks for naturobservasjon, inkludert en ornitologisk park for fuglekikking som skal hete Anamdo Island.